• prowadzenie działalności na rzecz reintegracji osób wykluczonych
  • wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym
  • wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt

Stowarzyszenie „MAJA”
im. Marii Delimaty
ul. Targowa 4a/12,
39-400 Tarnobrzeg

tel. 791-467-131,
e-mail: stowarzyszenie.maja@wp.pl
www.stowarzyszeniemaja.pl

KRS 0000461687, NIP 867-223-78-24, REGON 180-975-236,
Nr konta 05 2030 0045 1110 0000 0267 3820

Copyright © 2014 Stowarzyszenie MAJA im. Marii Delimaty

hosting: L4 - wykonanie: likedesign